Matej Feszanicz

Photography / Post-production / Graphics

About MF, Contact,


Fibra Radicula

Fibra Radicula

2014

– nový logotyp, grafický manuál

Logotyp a grafický mini-manuál pro rodinnou ruční dílnu. Krátkodobá spolupráce. zadavatel: Jakub Kořínek, návrh a grafické zpracování: Matěj Feszanicz ■