Matej Feszanicz

Photography / Post-production / Graphics

About MF, Contact,


Děti dětem

Děti dětem

2014

– koncert děti dětem, tvorba loga, dopisní papír, vstupenky, plakát, potisk triček, webová prezentace (webdesign)

Koncert na podporu aktivního využití volného času dětí a mládeže, pořádaný spolkem Pionýr. Zpracování vizuálního stylu od logotypu až po internetvou prezentaci. zadavatel: Pionýr, návrh, zpracování a DTP: Matěj Feszanicz, foto: Matěj Feszanicz ■

Děti Dětem (www.detidetem.cz) je název již tradičního koncertu, pořádaného od roku 1998. Základním podnětem k uspořádání prvního ročníku byla snaha pomoci obnovit zázemí dětských sdružení (táborové základny, klubovny) zničená v roce 1997 povodněmi. Název Děti dětem je zároveň jeho základní charakteristikou — hlavními aktéry jsou zde děti (na jevišti i v hledišti) — ocenění účastníci kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Protiváhu amatérským vystoupením vytvářejí hosté — profesionální umělci, např. Lubomír Brabec, Jaroslav Svěcený, Felix Slováček, Lenka Filipová, Věra Martinová, Radka Fišarová, Petr Spálený, Karel Zich a další. V roce 1998 byly prvně předány Putovní poháry předsedy Vlády ČR, věnované tehdejším premiérem Ing. Josefem Tošovským. Díky spolupráci s Úřadem vlády ČR byla založena hezká tradice každoročního znovupředání těchto pohárů. ■